27.04.2020

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 11.00 часа на 28 април 2020 г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на втори етаж в дясно, в сградата на Общинска администрация Долна баня с административен адрес: Софийска област, гр. Долна баня 2040, ул. „Търговска” № 134.

04.11.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 17.00 часа на 04 ноември 2019 г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на втори етаж в дясно, в сградата на Общинска администрация Долна баня с административен адрес: Софийска област, гр. Долна баня 2040, ул. „Търговска” № 134.

27.10.2019

Съобщение

 1. ОИК Долна баня обявява гласуването за изборите за общински съветници и кметове в Община Долна баня на 27-ми октомври 2019 г.за приключило в 20:00 часа.
 2. За приключването на изборния ден, ОИК Долна баня е уведомила ЦИК.
26.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 16.30 часа на 26 октомври 2019 г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на втори етаж в дясно, в сградата на Общинска администрация Долна баня с административен адрес: Софийска област, гр. Долна баня 2040, ул. „Търговска” № 134.

26.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Долна баня напомня, че в изборния ден в изборното помещение имат право да присъстват:

 • по един застъпник на кандидатската листа;
 • по един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет;
 • по един наблюдател от организация, регистрирана за наблюдение на изборите;
 • представители на средствата за масово осведомяване - по един от съответното средство за масово осведомяване.

Общинска избирателна комисия Долна баня напомня, че при установяването на резултатите от гласуването след приключване на изборния ден в секцията могат да присъстват:

 • кандидати за общински съветници и кметове;
 • по един застъпник на кандидатската листа;
 • по един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет;
 • по един наблюдател от организация, регистрирана за наблюдение на изборите;
 • по един регистриран анкетьор от социологическа агенция;
 • представители на средствата за масово осведомяване - по един от съответното средство за масово осведомяване.

В изборния ден наблюдателите, застъпниците, упълномощените представители не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Справка за регистрираните наблюдатели и анкетьори може да се направи в публичните регистри на интернет страницата на Централната избирателна комисия www.cik.bg.

Справка за регистрираните кандидати, застъпници и представители може да се направи в публичните регистри на страницата на ОИК.

Лицата, които в изборния ден не носят отличителни знаци или носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или откажат да се легитимират със съответното удостоверение, се отстраняват от избирателната секция с решение на СИК.

 

26.10.2019

Съобщение

ОИК Долна баня информира, че със свое Решение № 65 – МИ/21.10.2019 г. РАЗПРЕДЕЛЯ членовете на ОИК като лица, обезпечаващи и предоставящи помощ на 7-те СИК и на ПСИК в община Долна баня в процеса на изборите за общински съветници и за кметове в изборите на 27 октомври 2019 г., както следва:

 

Име, презиме, Фамилия

Отговаря за СИК №

телефон

1

Боряна Методиева Брождина

235900001

07120/ 88 66

2

Христо Стефанов Бояджиев

235900002

07120/ 88 66

3

Лилянка Иванова Лозанова

235900003

07120/ 88 66

4

Евгения Димитрова Свиленова

235900004

07120/ 88 66

5

Румяна Спасова Манчева

235900005

07120/ 88 66

6

Румяна Славейкова Торошанова

Петя Иванова Милчева

235900006

07120/ 88 66

235900007

07120/ 88 66

7

Маргарита Миткова Мицева

235900008

07120/ 88 66

 

25.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 17.00 часа на 25 октомври 2019 г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на втори етаж в дясно, в сградата на Общинска администрация Долна баня с административен адрес: Софийска област, гр. Долна баня 2040, ул. „Търговска” № 134

24.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 17.00 часа на 24 октомври 2019 г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на втори етаж в дясно, в сградата на Общинска администрация Долна баня с административен адрес: Софийска област, гр. Долна баня 2040, ул. „Търговска” № 134.

 

24.10.2019

Съобщение

  

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 13.00 часа на 24 октомври 2019 г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на втори етаж в дясно, в сградата на Общинска администрация Долна баня с административен адрес: Софийска област, гр. Долна баня 2040, ул. „Търговска” № 134.

 

21.10.2019

Съобщение

ОИК Долна баня информира, че на 21.10.2019 г. /понеделник/ от 10:00 ч., ще проведе свое заседание по предварително обявен дневен ред. Заседанието ще се проведе в заседателната зала, намираща се на втори етаж в дясно, в сградата на Общинска администрация Долна баня с административен адрес: гр. Долна баня 2040, ул. "Търговска" № 134.

 

16.10.2019

Съобщение

ОИК Долна баня уведомява, че със свое Решение № 58-МИ/06.10.2019 г. е определила, че избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да упражнят правото си на гласуване за общински съветници и кметове на община Долна баня на изборите на 27.10.2019 г. в секция № 235900003, намираща се в ЦНСТ „Констанца Ляпчева”- гр. Долна баня, в сградата на Центъра за обществена подкрепа /ЦОП/, където е осигурена рампа и паркинг за паркиране на автомобилите на тези лица.

15.10.2019

Съобщение

На 23 октомври 2019 г. /сряда/ от 17.30 ч. Общинска избирателна комисия Долна баня ще проведе практическо обучение на членовете на секционните избирателни комисии, в това число и ПСИК на територията на община Долна баня за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Обучението ще се извърши в заседателната зала, намираща се на втори етаж в дясно в сградата на Общинска администрация Долна баня с административен адрес: Софийска област, гр. Долна баня 2040, ул. „Търговска” № 134, определена с Решение № 4-МИ от 04.09.2019 г. за работно място на ОИК.

Присъствието на всички членове, включително и резерви е задължително.

15.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Долна баня уведомява партиите и коалициите, регистрирали кандидатитски листи за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год. в община Долна баня, че могат да представят списък на своите упълномощените представители.

Крайният срок за приемане на списъците на упълномощените представители е 26 октомври 2019г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа на адреса на ОИК Долна баня - заседателната зала, намираща се на втори етаж в дясно в сградата на Общинска администрация Долна баня, с административен адрес: Софийска област, гр. Долна баня 2040, ул. „Търговска” № 134.

Списъците на упълномощените представители се представят на хартиен и на електронен носител в exsel формат и съдържат имената, единния граждански номер и номер и дата на пълномощно на упълномощения представител.

Общият брой на упълномощените представители на партия/коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район, които за община Долна баня са 8.

 

Приложение: Формат на списък

Списък на упълномощени представители

13.10.2019

Съобщение

По повод организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратурата на Република България при провеждане на избори и референдуми, ОИК съобщава, че е изготвен График на дежурните магистрати и съдебни служители от Военно-окръжна прокуратура – София за периода 26.10.2019г.- 27.10.2019г., който е на разположение на заинтересуваните лица в заседателната зала, намираща се на втори етаж в дясно в сградата на Общинска администрация Долна баня с административен адрес: Софийска област, гр. Долна баня 2040, ул. „Търговска” № 134, определена с Решение № 4-МИ от 04.09.2019 г. за работно място на ОИК.

10.10.2019

Съобщение

 

ОИК Долна баня информира, че на 11.10.2019 г. /петък/, от 15:00 ч.,  ще проведе свое заседание по предварително обявен дневен ред. Заседанието ще се проведе в заседателната зала, намираща се на втори етаж в дясно, в сградата на Общинска администрация Долна баня с административен адрес: гр. Долна баня 2040, ул. „Търговска 134.

06.10.2019

Съобщение

ОИК Долна баня информира, че на 06.10.2019 г. /неделя/, от 16:00 ч.,  ще проведе свое заседание по предварително обявен дневен ред. Заседанието ще се проведе в заседателната зала, намираща се на втори етаж в дясно, в сградата на Общинска администрация Долна баня с административен адрес: гр. Долна баня 2040, ул. „Търговска 134.

01.10.2019

Образец на бюлетина за кмет на община

01.10.2019

Образец на бюлетина за общински съветници

28.09.2019

Съобщение

Във връзка с проведения жребий в ЦИК за поредността на номерата на партиите и коалициите в бюлетината за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове, ОИК Долна баня информира, че поредността на регистрираните за участие в изборите за общински съветници и за кметове на територията на община Долна баня, е следната:

№ 43 ПП ГЕРБ

№ 51 ВОЛЯ

№ 56 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Тези номера и поредност важат както за бюлетината за общински съветници, така и за бюлетината за кмет на община.

ОИК Долна баня информира, че на територията на община Долна баня няма регистрирани местни коалиции, както и независими кандидати, издигнати от инициативни комитети, респективно няма регистрирани кандидатски листи за други политически субекти извън горепосочените.

18.09.2019

Съобщение

ОИК Долна баня информира, че предложенията на партиите/коалициите за регистрация на кандидатски листи за общински съветници и за кмет се представят в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат, който има следния формат:  Предложение за кандидатска листа

16.09.2019

Съобщение

 

ОИК Долна баня информира, че на 16.09.2019 г. /понеделник/, от 17:00 ч.,  ще проведе свое заседание по предварително обявен дневен ред. Заседанието, ще се проведе в заседателната зала, намираща се на втори етаж в дясно, в сградата на Общинска администрация Долна баня с административен адрес: гр. Долна баня 2040, ул. „Търговска 134.

15.09.2019

Съобщение

Условия и ред за участие на застъпници на кандидатски листи в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Застъпниците се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Застъпниците се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение №73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Заявлението за регистрация на застъпници се завежда от съответната ОИК във Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница първа от същия (Приложение № 76-МИ от изборните книжа).

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т. 3 от настоящото решение. Заявлението следва да отговаря на изискванията по т. 4. и се завежда се във Входящия регистър на заявленията за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница втора от същия.

Общинската избирателна комисия приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр, по образец Приложение № 79-МИ от изборните книжа. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.

Права и задължения на застъпниците

Застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

Застъпникът има право:

а) да подпомага кандидатите от кандидатската листа, регистрирана от партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет в съответния изборен район и да представлява техните интереси пред избирателните комисии, държавните и местните органи и обществените организации;

б) да присъства при получаване на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване и на заседанията на избирателните комисии, като изказаните от него становища, мнения и възражения се записват в протокола. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един застъпник на кандидатските листи за общински съветници и за кмет на община, район или кметство от всяка партия, коалиция или местна коалиция;

в) да присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;

г) да получи срещу подпис копие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването за всеки вид избор в избирателната секция, съответно от ОИК с резултатите за всеки вид избор в съответния изборен район. Копието на протокола на СИК, съответно ОИК се подпечатва на всяка страница с печата на комисията и подписва от председателя, заместник-председател и секретаря.

Подписаният протокол се копира в избирателната секция, съответно в ОИК.

Имената и единният граждански номер на застъпника, получил копието, се вписват от СИК съответно от ОИК в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол, след което застъпникът се подписва. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК, съответно на ОИК;

д) да присъства при въвеждането на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции в изчислителния пункт на ОИК;

е) да подава жалби и сигнали за нарушение на изборния процес.

В изборния ден застъпниците са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителния знак, утвърден с Решение № 607-МИ от 14 август 2019 г. на ЦИК. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от изборното помещение с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение, което не подлежи на обжалване.

Застъпникът не може да бъде придружител на избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

Статут на застъпниците

От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б“ от Наказателния кодекс.

Когато регистрацията на кандидатска листа е заличена, заличаването е в сила и за нейните застъпници.

14.09.2019

Съобщение

 

ОИК Долна баня информира, че на 15.09.2019 г. /неделя/, от 10:00 ч. ще проведе свое заседание по предварително обявен дневен ред. Заседанието ще се проведе в заседателната зала, намираща се на втори етаж в дясно, в сградата на Общинска администрация Долна баня с административен адрес: гр. Долна баня 2040, ул. „Търговска 134.

12.09.2019

Съобщение

 

ОИК Долна баня информира, че на 13.09.2019 г. /петък/, от 10:00 ч., ще проведе свое заседание по предварително обявен дневен ред. Заседанието ще се проведе в заседателната зала, намираща се на втори етаж в дясно, в сградата на Общинска администрация Долна баня с административен адрес: гр. Долна баня 2040, ул. „Търговска 134.

12.09.2019

Информация

Право да бъдат избирани

Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца (към дата 26 април 2019 г. включително): за общински съветници, кметове на общини и райони – в Община Долна баня.

Право да бъде избиран за общински съветник има и всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, навършил е 18 г. към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в Община Долна баня (към дата 26 април 2019 г. включително) и не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

Издигане на кандидати

Кандидати могат да издигат партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите на 27 октомври 2019 г. в Общинска избирателна комисия в община Долна баня.

Кандидатски листи

Партиите, коалициите и местните коалиции подреждат кандидатите в кандидатски листи по едномандатни и многомандатни изборни райони.

Кандидатите за общински съветници на партии и коалиции се вписват в регистъра на кандидатските листи и се регистрират с номера, под които са подредени в кандидатската листа. 

Инициативните комитети издигат независими кандидати за общински съветници и за кметове, като всеки кандидат за общински съветник или кмет, образува самостоятелна кандидатска листа.

Партиите и коалициите не могат да регистрират като кандидати военнослужещи от въоръжените сили, служители от дипломатическата служба, служители от МВР, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, както и държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, на които със закон е забранено членство в политическа партия. Тези граждани може да участват в изборите като независими кандидати.

Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.

Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен едномандатен и многомандатен изборен район.

Партиите и коалициите, които участват в състава на местни коалиции за определен вид избор, не могат да регистрират самостоятелно свои кандидатски листи или кандидати за същия вид избор.

Броят на кандидатите в една кандидатска листа за общински съветници  на партии или коалиции не може да надхвърля броя на членовете на общинския съвет.

12.09.2019

Информация

Общинска избирателна комисия - Долна баня информира:

Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия в община Долна баня, на партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.,се приемат на адреса на ОИК  - Долна баня: гр. Долна баня 2040, ул. „Търговска” № 134, ет. 2, съгласно Решение № 8-МИ от 04.09.2019г. на ОИК – Долна баня  

07.09.2019

Съобщение

Началният срок за подаване на документи за регистрация на партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия Долна баня за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., е от 09.00 ч. на 05.09.2019 г. /сряда/, а крайният срок е до 17.00 ч. на 16.09.2019 г. /понеделник/ включително. Документите се приемат в заседателната зала, находяща се на втори етаж в дясно в сградата на Общинска администрация Долна баня, с административен адрес: Софийска област, гр. Долна баня 2040, ул. „Търговска” № 134, всеки календарен ден от 09:00 до 17:00 часа.  

Когато при проверката на представените документи се констатират непълноти, грешки или несъответствия, ОИК Долна баня незабавно указва те да бъдат отстранени в срок до 3 дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация, който е 17:00 ч. на 16 септември 2019 г.

07.09.2019

Съобщение

ОИК Долна баня информира, че на 09.09.2019 г. /понеделник/, от 10:00 ч. ще проведе свое заседание по предварително обявен дневен ред. Заседанието ще се проведе в заседателната зала, намираща се на втори етаж в дясно, в сградата на Общинска администрация Долна баня с административен адрес: гр. Долна баня 2040, ул. „Търговска” № 134.

28.09.2019

Съобщение

ОИК Долна баня информира, че на 28.09.2019 г. /събота/, от 17:00 ч.,  ще проведе свое заседание по предварително обявен дневен ред. Заседанието, ще се проведе в заседателната зала, намираща се на втори етаж в дясно, в сградата на Общинска администрация Долна баня с административен адрес: гр. Долна баня 2040, ул. „Търговска 134.

27.09.2019

Съобщение

ОИК Долна баня информира, че предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се открива на 27.09.2019 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 25 октомври 2019 г. Предизборната кампания се води на български език.

27.09.2019

Съобщение

 

Информираме Ви, че с Решение № 34-МИ от 15.09.2019 г. на ОИК Долна баня, е определен начален срок за приемане на документи за регистрация на застъпници и заместващи застъпници в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., който започва от 09:00 часа на 27.09.2019 г.

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на застъпници и заместващи застъпници в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. е до 17:00 часа на 26.10.2019 г.

При подаване на Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа (Приложение № 73-МИ от изборните книжа) следва да се представи Декларация по Приложение № 75-МИ от изборните книжа и списък с данни на застъпниците, включващ номер по ред, собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на застъпниците на хартиен и електронен носител, в структуриран вид формат EXCEL.

При подаване на Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа (Приложение № 74-МИ от изборните книжа) следва да се представи списък с данни, включващ номер по ред, собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на заместващия застъпник и собствено бащино и фамилно име и ЕГН на регистрирания застъпник, който се замества, на хартиен и електронен носител, в структуриран вид формат EXCEL.

Образец на списъците с данни в EXCEL формат може да изтеглите от тук

ОИК Долна баня води Входящ регистър на предложените за регистрация застъпници и заместващи застъпници по Приложение № 76 от изборните книжа.

23.09.2019

Съобщение

ОИК Долна баня информира, че на 24.09.2019 г. /вторник/, от 09:30 ч., ще проведе свое заседание по предварително обявен дневен ред. Заседанието, ще се проведе в заседателната зала, намираща се на втори етаж в дясно, в сградата на Общинска администрация Долна баня с административен адресгр. Долна баня 2040, ул. „Търговска 134.

17.09.2019

Информация

Във връзка с Решение № 35 – МИ от 16.09.2019 г. на ОИК Долна баня, Ви информираме, че:

Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 09:00 ч. на 17 септември до 17:00 ч. на 24 септември 2019 г. включително.

ОИК води отделни входящи регистри на кандидатите, по следните образци от изборните книжа на ЦИК:

 • за общински съветници – Приложение № 69-МИ;
 • за кмет на община/район – Приложение № 70-МИ.

Последователността на постъпване на документите на кандидатските листи определя поредността на вписване в регистъра на общинската избирателна комисия.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на посочените изисквания и взема решение за регистрацията на кандидатските листи.

При установяване на непълноти или несъответствия общинската избирателна комисия дава незабавно указания и срок за отстраняването им.

04.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 19.00 часа на 04 септември 2019г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на втори етаж в дясно, в сградата на Общинска администрация Долна баня с административен адрес: Софийска област, гр. Долна баня 2040, ул. „Търговска” № 134.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 84-МИ / 28.04.2020

  относно: Вземане на решение за констатиране на обстоятелство при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник.

 • № 83-МИ / 04.11.2019

  относно: Избор на комисия от 3 /трима/ члена на ОИК Долна баня от различни политически сили, които да имат достъп до помещението, определено от общинска администрация, където се съхранява архива на ОИК Долна баня.

 • № 82-МИ / 04.11.2019

  относно: Вземане на решение по заявление с вх. №119/04.11.2019 г. от Красимир Костадинов Тодоров за освобождаването му като общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ”, избран и обявен с Решение 81-МИ от 28.10.2019 г на ОИК Долна баня на проведените избори на 27.10.2019 г. за общински съветници и за кметове на община Долна баня.

всички решения